Tilleggsmoduler i HMSREG

HMSREG tilbyr også flere moduler som kan bestilles etter behov. Disse modulene tilbyr ytterligere støtte i HMSREG-kundenes arbeid med å følge opp, avdekke og håndtere avvik i det løpende arbeidet på byggeplassen, kontrollere arbeidsvilkår for de ansatte hos underleverandørene og for å kunne jobbe systematisk med elementer i HMS- og kvalitetsarbeidet.

Seriøsitetskontroller

Systematisk oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, påseplikt eller prosjektets kontraktkrav.
Les mer
Ta kontakt

Vernerunde

Systematisk kontroll på byggeplass ved hjelp av sjekklister.
Les mer
Ta kontakt

RUH

Rapportering, evaluering og behandling av uønskede hendelser.
Les mer
Ta kontakt

HMSREG Portaladministrator

Samordne all aktivitet for eget foretak for oversikt og bistand på tvers av regioner og prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Kompetanseregister

Knytt opp sertifikater og kompetanse mot HMS-kortet hos egne ansatte for gjenbruk i prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Skreddersydde API’er

Hent ut trender og statistikk fra HMSREG til egne datavarehus eller dashboard via REST-API.
Les mer
Ta kontakt

Rammeavtaler

Følg opp aktivitet på tvers av eiendommer og lokasjoner
Les mer
Ta kontakt

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss