Miljø - utslipp og avfall

Med miljø-modulen for rapportering av avfall og utslipp får oppdragsgiver oversikt og kontroll over aktiviteten på prosjektene.

Avfall

  • Rapportering av avfallsmengder knyttet opp mot NS9431
  • Detaljering av sluttbehandling som ombruk, deponi, materialgjenvinning, energigjenvinning
  • Mottaksanlegg for levert avfall
  • Systemstøtte for avfallsplan og å hente ut Sluttrapport for faktisk disponering av avfall i henhold til byggteknisk forskrift

Utslipp og forbruk

  • Rapportering av drivstoff knyttet til prosjektene (bensin, diesel, biodriftstoff, strøm)
  • Oversikt over maskiner og kjøretøy, gruppering etter maskin-/kjøretøygrupper for prosjektet
  • Beregning og oversikt over Co2 utslippet for prosjektet

All informasjon rapporteres og aggregeres tilsvarende øvrig informasjon i HMSREG for enkel tilgang i ett og samme verktøy. En byggherre eller entreprenør med flere prosjekter får all informasjonen tilgjengelig og aggregert.

Delte filer

Del og oppdater dokumenter underveis i prosjektet
Les mer
Ta kontakt

Seriøsitetskontroller

Systematisk oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, påseplikt eller prosjektets kontraktkrav.
Les mer
Ta kontakt

Vernerunde

Systematisk kontroll på byggeplass ved hjelp av sjekklister.
Les mer
Ta kontakt

RUH

Rapportering, evaluering og behandling av uønskede hendelser.
Les mer
Ta kontakt

Superbruker for underentreprenør

Samordne all aktivitet for eget foretak for oversikt og bistand på tvers av regioner og prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Kompetanseregister

Knytt opp sertifikater og kompetanse mot HMS-kortet hos egne ansatte for gjenbruk i prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Skreddersydde API’er

Hent ut trender og statistikk fra HMSREG til egne datavarehus eller dashboard via REST-API.
Les mer
Ta kontakt

Rammeavtaler

Følg opp aktivitet på tvers av eiendommer og lokasjoner
Les mer
Ta kontakt

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.