Seriøsitetskontroller

Støtte for gjennomføring av kontroller eller påseplikt for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår, begjæring av innsyn eller kontroll av eks. fagbrev eller kompetanse.

Basert på utarbeidede rutiner for kontroll og risikovurdering av leverandørene på prosjektet plukkes det ut foretak og mannskap som er gjenstand for kontrollen.

  • Underleverandør laster opp dokumentasjon som arbeidsavtaler, lønnslipper, timelister og bankutskrifter.
  • Kontrollør går igjennom dokumentasjon opp mot en definert sjekkliste og dokumenterer eventuelle avvik
  • Om det oppdages avvik fra forpliktelser i lovverk eller kontraktbestemmelser kan dette følges opp i forhold til alvorlighetsgraden
  • Egen chat innebygget i kontrollen for sikker kommunikasjon mellom kontrollør og underleverandør gjennom hele kontrollen
  • Opplastede dokumenter med personinformasjon slettes etter ferdig gjennomført kontroll
  • Oversikt over total kontrollvirksomhet vi være tilgjengelig på overordnet nivå for risikobasert og effektiv kontrollvirksomhet.

Seriøsitetskontrollene er utviklet for å tilfredsstille GDPR/ personvern med ekstra streng tilgangsstyring og opplastning av dokumentasjon via kryptert nettside.

Delte filer

Del og oppdater dokumenter underveis i prosjektet
Les mer
Ta kontakt

Miljø - utslipp og avfall

Sammenstill informasjon om bedriftens tiltak for avfallsminimering og redusert klimaavtrykk
Les mer
Ta kontakt

Vernerunde

Systematisk kontroll på byggeplass ved hjelp av sjekklister.
Les mer
Ta kontakt

RUH

Rapportering, evaluering og behandling av uønskede hendelser.
Les mer
Ta kontakt

Superbruker for underentreprenør

Samordne all aktivitet for eget foretak for oversikt og bistand på tvers av regioner og prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Kompetanseregister

Knytt opp sertifikater og kompetanse mot HMS-kortet hos egne ansatte for gjenbruk i prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Skreddersydde API’er

Hent ut trender og statistikk fra HMSREG til egne datavarehus eller dashboard via REST-API.
Les mer
Ta kontakt

Rammeavtaler

Følg opp aktivitet på tvers av eiendommer og lokasjoner
Les mer
Ta kontakt

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.