HMSREG AS er med på å skape en bærekraftig byggebransje med seriøse leverandører og like konkurransevilkår

Nyheter

3
.
2
2022
Moss og Asker kommune tar i bruk HMSREG
Flere offentlige byggherrer ser nytten av å ta i bruk HMSREG for å følge opp kommunenes seriøsitetsbestemmelser og tiltak
Søndre Borgen Helsehus i Asker kommune

Enklere å være seriøs

De fleste større oppdragsgivere har seriøsitetsbestemmelser i sine kontrakter. I tillegg setter byggherreforskrift og påseplikt viktige krav til prosjektenes gjennomføring. HMSREG sikrer at disse forpliktelsene ikke blir glemt i en travel prosjekt-hverdag. I praksis skjer det gjennom innhenting og sammenstilling av viktig leverandør- og mannskaps-informasjon sammen med digitalisering av relaterte arbeidsprosesser. HMSREG gir viktig oversikt over nøkkelstatistikk for både enkeltprosjekter og selskapets totale aktivitet.

HMSREG365 er en nyutvikling av dagens versjon av systemet med helt ny arkitektur som gir mulighet med samhandling mellom byggherre og entreprenør, en bedre og mer dynamisk selskapsstruktur og bedre rapporteringsmuligheter.