HMSREG AS er med på å skape en bærekraftig byggebransje med seriøse leverandører og like konkurransevilkår

Nyheter

31
.
10
2022
HMSREG som innovativ offentlige anskaffelse
HMSREG er i godt selskap som en av 25 innovative offentlige anskaffelser som ble trukket fram av Leverandørutviklingsprogrammet, LUP. Foto: Håkon Mæland/MLandPictures

Enklere å være seriøs

De fleste større oppdragsgivere har seriøsitetsbestemmelser i sine kontrakter. I tillegg setter byggherreforskrift og påseplikt viktige krav til prosjektenes gjennomføring. HMSREG sikrer at disse forpliktelsene ikke blir glemt i en travel prosjekt-hverdag. I praksis skjer det gjennom innhenting og sammenstilling av viktig leverandør- og mannskaps-informasjon sammen med digitalisering av relaterte arbeidsprosesser. HMSREG gir viktig oversikt over nøkkelstatistikk for både enkeltprosjekter og selskapets totale aktivitet.

HMSREG365 er en nyutvikling av dagens versjon av systemet med helt ny arkitektur som gir mulighet med samhandling mellom byggherre og entreprenør, en bedre og mer dynamisk selskapsstruktur og bedre rapporteringsmuligheter.