Anleggsarbeider

Adgangskontroll

HMSREG erstatter ikke adgangskontrollsystemet

Et av formålene til HMSREG er å gi oversikt over mannskaper og leverandører på tvers av ulike prosjekter og tiltak. Det kan være alt fra store byggeprosjekter med flere hundre aktive mannskaper, bygging av en motorveiparsell eller en jernbanestrekning til et lite vedlikeholdsarbeid med maling av en vegg på en skole. Noen prosjekter har stor sikkerhet og kontroll med inngjerding av byggeplassen, andre foregår midt i den daglige aktiviteten på et sykehjem. Alle disse prosjektene skal føre oversiktsliste, men de konkrete behovene knyttet til adgangskontroll er ulike.

I mange prosjekter er det hovedentreprenør eller ansvarlig for samordning som har ansvar for adgangskontrollsystemet som skal benyttes. Dette er en naturlig konsekvens av det ansvaret de har for kontroll med byggeplassen.

Dette har vært viktige grunner for at HMSREG allerede tidlig tok et prinsipielt standpunkt til at vi ikke skal være leverandør av adgangskontroll. For å kunne samle informasjon om alle prosjektene til en byggherre, må vi kunne hente inn passeringsdata fra de ulike adgangskontrollsystemene som er i bruk og som slik vi ser det, må styres på byggeplassen.

API for integrasjon til HMSREG

HMSREG har lagt til rette for integrasjon ved å lage et åpent grensesnitt (REST API) som er åpent for alle som har aktuelle adgangskontrollsystemer.

Det har ingen kostnad fra HMSREG å benytte dette API-et.

Nye leverandører kan henvende seg til support@hmsreg.no for å få tilganger til API-et. Der finnes all nødvendig dokumentasjon og test-data for å levere passeringsdata til HMSREG.

Kobling av adgangskontroll mot HMSREG på et prosjekt

Koblingen skjer ved at:

  • Oppdragslokasjonen opprettes i HMSREG. Systemet genererer da et automatisk HMSREG-nummer
  • Dette nummeret kan legges direkte inn i en del adgangskontroll-systemer for å opprette kobling. Vi anbefaler at dette alltid skjer på grunnlag av en generell fullmakt fra systemeier til leverandøren av adgangskontrollsystemet.

Oversikt over leverandører som har kobling til HMSREG

Dette er en alfabetisk oversikt over leverandører som har gjort avtale om kobling av sitt system til HMSREG. Nye leverandører kan ta kontakt med support@hmsreg.no for å sette opp integrasjon.

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.