Velg system

Viktig informasjon!
Alle HMSREG sine kunder benytter egen lenke for pålogging til sin løsning. Dersom du er oppdragsgiver/byggherre eller hovedentreprenør skal du logge deg direkte på den spesifikke kundeløsningen via https://[kunde].hmsreg.com. Erstatt [kunde] med den oppdragsgiveren du skal logge inn hos. Eksempel: for Statsbygg blir lenken https://statsbygg.hmsreg.com, for virksomhetene tilknyttet Oslo kommune blir lenken https://oslo.hmsreg.com.