Anleggsarbeidere

Samarbeidspartnere og integrasjoner

HMSREG henter informasjon fra ulike kilder fordi de har informasjon som gir grunnlag for å kontrollere at forskrifter og kontraktskrav blir etterlevd. Dette gir også en god basisinformasjon i arbeidet med å sikre at det er seriøse leverandører som blir benyttet i bygge- og anleggsvirksomheten til en byggherre eller en entreprenør.

En del av dette arbeidet er å sikre at alle mannskaper er forsynt med gyldige HMS-kort som ikke blir misbrukt. Dette er den enkelt arbeidsgivers ansvar å følge opp, men hovedentreprenør og byggherre har et ansvar for å se til at dette skjer. Innhenting av informasjon som kan vises knyttet til leverandører og mannskaper på et prosjekt, er nødvendig for å få dette til i praksis i en travel prosjekthverdag.

HMSREG henter data fra ulike kilder og i et samarbeid med viktige aktører:

Arbeidstilsynet

HMSREG bygger på arbeidstilsynets HMS-kort ordning og alle kort som benyttes til inn- og utpasseringer på prosjekter i HMSREG blir sjekket regelmessig, normalt flere ganger ukentlig. HMS-kort ordningen forvaltes av TIETO EVRY. Se mer under.

HMSREG henter også ut informasjon fra Arbeidstilsynets oversikt over godkjente renholdsbedrifter slik at det kan sjekkes at de som utfører renholdsoppdrag er på denne listen, samt Bemanningsforetaksregisteret.

TIETO EVRY

TIETO EVRY forvalter Arbeidstilsynets ordninger for HMS-kort, og grensesnitt mot HMSREG gjør det mulig å hente ut informasjon om gyldigheten til HMS-kort.

Grensesnittet gir mulighet for kontinuerlige sjekker av alle aktuelle HMS-kort løpende gjennom prosjektets levetid, både på byggeplasser og vedlikeholdsoppdrag, og har medvirket til en betydelig reduksjon i misbruk av HMS-kort.

Prosjekt Fareblind og Mangfoldsdugnaden

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (Sfs BA) er en stiftelse med formål å skape en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Sfs BA har sammen med bransjen utarbeidet Prosjekt Fareblind som er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass.

EBA-kurset Mangfoldsdugnaden er et interaktivt e-læringskurs som skal fremme mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplasser.

Gjennom grensesnitt mot elæringsplattformen Munio mottar HMSREG informasjon om gjennomføring av disse kursene. Informasjonen gjøres tilgjengelig på mannskapslisten. Merk at mannskap må være registrert i mannskapslisten med mobilnummer for at gjennomført kurs kan synkroniseres.

StartBANK

StartBANK er en kvalifikasjonsordning for bygge- og anleggsbransjen. Ordningen ble etablert gjennom et bransjesamarbeid i 2005, eies i dag av Byggenæringens Landsforbund og drives av Achilles. Gjennom innsamling av dokumentasjon på viktige seriøsitetskriterier, forenkler StartBANK arbeidet med å velge riktige leverandører.

For å forenkle arbeidet med leverandørkvalifikasjon, viser StartBANK et enkelt kvalifikasjonssymbol som viser en samlet overordnet status for en leverandør. Denne statusen er resultatet av et filter som kontrollerer et sett med leverandørkriterier i forhold til definerte grenseverdier. Risiko markers som trafikklysmarkering (grønn, gul, rød) sammen med forklaring på hvilke kriterier som eventuelt gjør at en leveradør framstår som gul eller rød.

Disse symbolene med forklaringer overføres til HMSREG og vises i leverandøroversikten på det enkelte prosjektet og i prosessen for innregistrering/godkjenning av nye leverandører. Ved å vise StartBANK informasjon i HMSREG, får StartBANK brukerne lett tilgang til relevant informasjon, og de kan gå direkte til utfyllende informasjon om leverandøren i StartBANK.

Brønnøysundsregisterne

HMSREG henter hver natt informasjon fra Enhetsregisteret. Dette benyttes slik at ingen virksomheter registreres i systemet, men søkes fram via navn eller organisasjonsnummer. Sammen med grunnleggende informasjon om virksomheten, gir det også informasjon om selskapsform, spesielt om en virksomhet er Norsk utenlandsk foretak eller enkeltpersonsforetak. Gjennom denne informasjonen kan vi også vise om en virksomhet er registrert som bemanningsforetak og virksomhetens alder.

CoBuilder

Gjennom grensesnitt mot CoBuilder viser HMSREG om en leverandør har abonnement på CoBulider Collaborate/ProductXchange stoffkartotek. Dette gir en indikasjon på sikker håndtering av giftige stoffer.

Adgangskontrollsystemer

HMSREG har integrasjoner som henter passeringsdata fra en rekke adgangskontrollsystemer. Se oversikten her.

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.