Gå til hovedinnhold
Anleggsarbeider

Om oss

Vi er HMSREG

HMSREG-teamet er et dediktert team som ønsker å være aktive samarbeidspartnere i arbeidet med en bærekraftig byggebransje.

Organisasjonen består av 14 personer. Vi er seks utviklere med som har ansvar for å lage de beste løsningene og åtte fagpersoner som hjelper brukerne til å få mest mulig nytte av systemene. Vi ønsker å være aktive samarbeidspartnere som engasjerer seg i utvikling og effektivisering av bransjen sammen med vår eier Infobric AB.

HMSREG startet i Oslo Kommune og ble utviklet basert på norske bransjestandarder og regelverk. Like vel ser vi at behovene og løsningskonseptene er internasjonale og kan tilpasses til nye markeder. Derfor er HMSREG valgt som standard for Skanska i Sverige og løsningen blir benyttet til pilotprosjekt i København Kommune.

Vårt oppdrag

HMSREG AS skal utvikle og levere IT-løsninger og tjenester som støtter arbeidet for å nå FNs Bærekraftsmål 2030.

  • Vi skal levere kunnskapsbaserte løsninger og tjenester for et internasjonalt marked.
  • Våre løsninger bidrar til å skape et arbeidsliv med rettferdig konkurranse og seriøse aktører.
  • Vi driver en lønnsom virksomhet med trygge arbeidsplasser, basert på høy etisk standard og klare verdier
  • Vi lykkes gjennom et aktivt samarbeid med våre kunder, myndigheter og bransjens organisasjoner i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Bakgrunn

Under lanseringen av HMSREG sammen med Oslo kommune. Foto: Svein Jørgen Kjenner, Oslo kommune."

HMSREG bidrar til en bærekraftig fremtid og er et viktig fundament for en seriøs bygg- og anleggsbransje med anstendige arbeidsforhold gjennom utvikling av IT-løsninger som er forebyggende.

I 2016 vant det norske IT-selskapet Omega AS en kontrakt med Oslo Kommune om å lage et system for elektroniske mannskapslister på kommunens byggeplasser. Gjennom et sterkt engasjement mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, hadde kommunen et ønske om å få kontroll med hvilke selskaper som arbeidet på sine byggeplasser og at mannskaper faktisk var ansatt i selskapene. Gjennom et godt samarbeid, ble HMSREG-systemet til. Begge parter forstod at dersom systemet skulle ha den ønskede effekt, var det ikke nok at det ble tatt i bruk av Oslo Kommune. Da ville problemene bare flytte seg. Vi måtte skape en ny standard for oppfølging av seriøsitetsarbeidet i byggebransjen. Seks år senere har vi kommet langt på vei med det. HMSREG blir benyttet i mange av de viktigste og største samfunnsbyggende prosjektene i Norge gjennom kunder som Statsbygg, Sykehusbygg, Nye Veier, Avinor og Bane NOR. Kommunesektoren representert ved 14 store kommuner i Norge har også anskaffet HMSREG sammen med samtlige fylkeskommuner i Norge. De store entreprenørene har også tatt løsningen i bruk.

HMSREG involverer alle aktørene i et samspill slik at det skaper bevissthet om seriøsitetsarbeidet og sikkerheten på byggeplassen eller anlegget. Det vil vi fortsette å utvikle for å gi vårt aktive bidrag til en seriøs og bærekraftig bransje.

HMSREG ble utviklet av IT-leverandøren Omega, og ble skilt ut som et eget selskap i 2020, HMSREG AS. Infobric har kommet inn på eiersiden samtidig som selskapet fortsatt jobber tett med Omega 365 som blant annet leverer den teknologiske plattformen som HMSREG utvikles på.

Ledige stillinger

HMSREG Kunderådgiver

Vil du være med å gjøre en viktig samfunnsoppgave?

Vil du være med å gjøre en forskjell på arbeidslivskriminalitet, sosial dumping, HMS og miljøpåvirkning for
bygg- og anleggsbransjen?

Vi vokser i antall kunder og i funksjonalitet og trenger derfor flere dyktige kunderådgivere.

Det er stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i Norge med fokus på bærekraft gjennom gode og sikre arbeidsforhold, redusert klimaavtrykk, og etterlevelse av regelverk som skal sikre at bransjen jobber målrettet for seriøse aktører og for å forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Gjennom IT-løsningen HMSREG har store og mindre aktører, både byggherrer og entreprenører, fått bedre kontroll over hvem som er leverandører på bygge- eller anleggsprosjektet. I 2023 utvider vi også løsningen til å omhandle verktøy for risikostyring og ytre miljø.

Som HMSREG kunderådgiver vil du få ansvar for å hjelpe kundene med å ta løsningen i bruk og til å få mest mulig nytte av den. Det er derfor en fordel om å kjenne til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA/HMS), risikostyring eller rapportering av forbruk knyttet til drivstoff og avfall. Det er også en fordel å ha god kunnskap om innføring av bruk av IT-løsninger.

Du vil få mye kontakt med våre hyggelige kunder på et område der det foregår mye godt samarbeid på tvers av seriøse aktører i bransjen. Vi har kunder i hele Norge, så noe reisevirksomhet må påregnes.

HMSREG kunderådgiver har ansvaret for:
- Innsalg og presentasjoner for nye kunder
- Rådgi eksisterende og nye kunder
- Gjennomføring av opplæring hos kunder
- Hjelpe prosjekter til effektiv bruk av løsningen
- Innovasjonsarbeid for å møte utviklingsbehov og test av ny funksjonalitet
- Delta i tilbudsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:
Er du en person som treffer på mange av følgende punkter?:
- Er ryddig og utadvendt
- Kan uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
- Har utdannelse på bachelor/master-nivå. Manglende utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring.
- Har erfaring fra bygge- eller anleggsbransjen, gjerne innenfor HMS- eller SHA arbeid, ytre miljø, seriøsitetskrav eller prosjektgjennomføring generelt.

Arbeidssted: Oslo (Lysaker) eller Ølensvåg

Ta kontakt med leder kundeteam, Kathrine Steen Andersen, T. +47 90928562, eller daglig leder Eivind Bakke på T. +47 99699300 for mer informasjon eller send spørsmål og søknad til epost: post@hmsreg.com.

Du er også velkommen til å sende oss en åpen søknad.
Ansatte
Eivind Bakke
Eivind Bakke
Daglig leder
+47 996 99 300Send epost
Kathrine Steen Andersen
Kathrine Steen Andersen
Leder kundestøtte
+47 909 28 562Send epost
Mats Lindgren
Mats Lindgren
Solution Expert - Kontakt Sverige
+46 70 890 3165Send epost
Elina Berge Nilsen
Elina Berge Nilsen
Kunderådgiver
+47 454 20 084Send epost
Janne Helen Lund
Janne Helen Lund
Kunderådgiver
+47 934 22 387Send epost
Soban Rajathurai
Soban Rajathurai
Kunderådgiver
+47 900 64 191Send epost
Thomas Helgeland
Thomas Helgeland
Kunderådgiver
+47 977 30 652Send epost
Thomas Skjelde Økland
Thomas Skjelde Økland
Kunderådgiver
+47 415 99 091Send epost
Audun Habbestad
Audun Habbestad
Leder utvikling
+47 982 86 820Send epost
Anders Grønvik Jahnsen
Anders Grønvik Jahnsen
Utvikler
+47 480 93 602Send epost
Arne Rødde
Arne Rødde
Utvikler
+47 902 78 474Send epost
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Utvikler
+47 473 50 821Send epost