Gå til hovedinnhold
Anleggsarbeider

Om oss

Vi er HMSREG

HMSREG-teamet er et dediktert team som ønsker å være aktive samarbeidspartnere i arbeidet med en bærekraftig byggebransje.

Organisasjonen består av 14 personer. Vi er seks utviklere med som har ansvar for å lage de beste løsningene og åtte fagpersoner som hjelper brukerne til å få mest mulig nytte av systemene. Vi ønsker å være aktive samarbeidspartnere som engasjerer seg i utvikling og effektivisering av bransjen sammen med vår eier Infobric AB.

HMSREG startet i Oslo Kommune og ble utviklet basert på norske bransjestandarder og regelverk. Like vel ser vi at behovene og løsningskonseptene er internasjonale og kan tilpasses til nye markeder. Derfor er HMSREG valgt som standard for Skanska i Sverige og løsningen blir benyttet til pilotprosjekt i København Kommune.

Vårt oppdrag

HMSREG AS skal utvikle og levere IT-løsninger og tjenester som støtter arbeidet for å nå FNs Bærekraftsmål 2030.

  • Vi skal levere kunnskapsbaserte løsninger og tjenester for et internasjonalt marked.
  • Våre løsninger bidrar til å skape et arbeidsliv med rettferdig konkurranse og seriøse aktører.
  • Vi driver en lønnsom virksomhet med trygge arbeidsplasser, basert på høy etisk standard og klare verdier
  • Vi lykkes gjennom et aktivt samarbeid med våre kunder, myndigheter og bransjens organisasjoner i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Bakgrunn

Under lanseringen av HMSREG sammen med Oslo kommune. Foto: Svein Jørgen Kjenner, Oslo kommune."

I 2016 vant det norske IT-selskapet Omega AS en kontrakt med Oslo Kommune om å lage et system for elektroniske mannskapslister på kommunens byggeplasser. Gjennom et sterkt engasjement mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, hadde kommunen et ønske om å få kontroll med hvilke selskaper som arbeidet på sine byggeplasser og at mannskaper faktisk var ansatt i selskapene. Gjennom et godt samarbeid, ble HMSREG-systemet til. Begge parter forstod at dersom systemet skulle ha den ønskede effekt, var det ikke nok at det ble tatt i bruk av Oslo Kommune. Da ville problemene bare flytte seg. Vi måtte skape en ny standard for oppfølging av seriøsitetsarbeidet i byggebransjen.

Fem år senere har vi kommet langt på vei med det. HMSREG blir benyttet i mange av de viktigste og største samfunnsbyggende prosjektene i Norge gjennom kunder som Statsbygg, Sykehusbygg, Nye Veier, Avinor og Bane NOR. Kommunesektoren representert ved 8 av de største kommunene i Norge har også anskaffet HMSREG sammen med Rogaland, Vestland og Trøndelag fylkeskommuner.

Men de som var først ute i tillegg til Oslo Kommune, var de største entreprenørselskapene med Veidekke, Skanska og AF-gruppen i spissen. I dag blir HMSREG benyttet av et stort antall entreprenører i både bygg og anlegg. Det som er spesielt med HMSREG er at den involverer alle aktørene i et samspill slik at det skaper bevissthet om seriøsitetsarbeidet og sikkerheten på byggeplassen eller anlegget. Det vil vi fortsette å utvikle for å gi vårt aktive bidrag til en seriøs og bærekraftig bransje.

Ansatte
Eivind Bakke
Eivind Bakke
Daglig leder
+47 996 99 300Send epost
Kathrine Steen Andersen
Kathrine Steen Andersen
Leder kundestøtte
+47 909 28 562Send epost
Mats Lindgren
Mats Lindgren
Solution Expert - Kontakt Sverige
+46 70 890 3165Send epost
Audhild Rygg
Audhild Rygg
Kunderådgiver
+47 412 49 560Send epost
Elina Berge Nilsen
Elina Berge Nilsen
Kunderådgiver
+47 454 20 084Send epost
Janne Helen Lund
Janne Helen Lund
Kunderådgiver
+47 934 22 387Send epost
Soban Rajathurai
Soban Rajathurai
Kunderådgiver
+47 900 64 191Send epost
Thomas Helgeland
Thomas Helgeland
Kunderådgiver
+47 977 30 652Send epost
Thomas Skjelde Økland
Thomas Skjelde Økland
Kunderådgiver
+47 415 99 091Send epost
Øystein Berge-Olsen
Øystein Berge-Olsen
Leder utvikling
+47 982 86 688Send epost
Anders Grønvik Jahnsen
Anders Grønvik Jahnsen
Utvikler
+47 480 93 602Send epost
Arne Rødde
Arne Rødde
Utvikler
+47 902 78 474Send epost
Audun Habbestad
Audun Habbestad
Utvikler
+47 982 86 820Send epost
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Utvikler
+47 473 50 821Send epost
Vidar Årvik
Vidar Årvik
Utvikler
+47 981 09 753Send epost