Anleggsarbeider

Om oss

Vi er HMSREG

HMSREG-teamet er et dediktert team som ønsker å være aktive samarbeidspartnere i arbeidet med en bærekraftig byggebransje.

Organisasjonen består av 14 personer. Vi er seks utviklere med som har ansvar for å lage de beste løsningene og åtte fagpersoner som hjelper brukerne til å få mest mulig nytte av systemene. Vi ønsker å være aktive samarbeidspartnere som engasjerer seg i utvikling og effektivisering av bransjen sammen med vår eier Infobric AB.

HMSREG startet i Oslo Kommune og ble utviklet basert på norske bransjestandarder og regelverk. Like vel ser vi at behovene og løsningskonseptene er internasjonale og kan tilpasses til nye markeder. Derfor er HMSREG valgt som standard for Skanska i Sverige, og løsningen er pilotert i København Kommune.

Vårt oppdrag

HMSREG AS skal utvikle og levere IT-løsninger og tjenester som støtter arbeidet for å nå FNs Bærekraftsmål 2030.

  • Vi skal levere kunnskapsbaserte løsninger og tjenester for et internasjonalt marked.
  • Våre løsninger bidrar til å skape et arbeidsliv med rettferdig konkurranse og seriøse aktører.
  • Vi driver en lønnsom virksomhet med trygge arbeidsplasser, basert på høy etisk standard og klare verdier
  • Vi lykkes gjennom et aktivt samarbeid med våre kunder, myndigheter og bransjens organisasjoner i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Bakgrunn

Under lanseringen av HMSREG sammen med Oslo kommune. Foto: Svein Jørgen Kjenner, Oslo kommune."

HMSREG bidrar til en bærekraftig fremtid og er et viktig fundament for en seriøs bygg- og anleggsbransje med anstendige arbeidsforhold gjennom utvikling av IT-løsninger som er forebyggende.

I 2016 vant det norske IT-selskapet Omega AS en kontrakt med Oslo Kommune om å lage et system for elektroniske mannskapslister på kommunens byggeplasser. Gjennom et sterkt engasjement mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, hadde kommunen et ønske om å få kontroll med hvilke selskaper som arbeidet på sine byggeplasser og at mannskaper faktisk var ansatt i selskapene. Gjennom et godt samarbeid, ble HMSREG-systemet til. Begge parter forstod at dersom systemet skulle ha den ønskede effekt, var det ikke nok at det ble tatt i bruk av Oslo Kommune. Da ville problemene bare flytte seg. Vi måtte skape en ny standard for oppfølging av seriøsitetsarbeidet i byggebransjen. Seks år senere har vi kommet langt på vei med det. HMSREG blir benyttet i mange av de viktigste og største samfunnsbyggende prosjektene i Norge gjennom kunder som Statsbygg, Sykehusbygg, Nye Veier, Avinor og Bane NOR. Kommunesektoren representert ved 14 store kommuner i Norge har også anskaffet HMSREG sammen med samtlige fylkeskommuner i Norge. De store entreprenørene har også tatt løsningen i bruk.

HMSREG involverer alle aktørene i et samspill slik at det skaper bevissthet om seriøsitetsarbeidet og sikkerheten på byggeplassen eller anlegget. Det vil vi fortsette å utvikle for å gi vårt aktive bidrag til en seriøs og bærekraftig bransje.

HMSREG ble utviklet av IT-leverandøren Omega, og ble skilt ut som et eget selskap i 2020, HMSREG AS. Infobric har kommet inn på eiersiden samtidig som selskapet fortsatt jobber tett med Omega 365 som blant annet leverer den teknologiske plattformen som HMSREG utvikles på.

Ansatte
Eivind Bakke
Eivind Bakke
Daglig leder
+47 996 99 300Send epost
Kathrine Steen Andersen
Kathrine Steen Andersen
Leder kundestøtte
+47 909 28 562Send epost
Mats Lindgren
Mats Lindgren
Solution Expert - Kontakt Sverige
+46 70 890 3165Send epost
Elina Berge Nilsen
Elina Berge Nilsen
Kunderådgiver
+47 454 20 084Send epost
Janne Helen Lund
Janne Helen Lund
Kunderådgiver
+47 934 22 387Send epost
Oliver Matre Hille
Oliver Matre Hille
Kunderådgiver
+4741204644Send epost
Soban Rajathurai
Soban Rajathurai
Kunderådgiver
+47 900 64 191Send epost
Thomas Helgeland
Thomas Helgeland
Kunderådgiver
+47 977 30 652Send epost
Thomas Skjelde Økland
Thomas Skjelde Økland
Kunderådgiver
+47 415 99 091Send epost
Tor Helleland
Tor Helleland
Leder utvikling
+4795779859Send epost
Anders Grønvik Jahnsen
Anders Grønvik Jahnsen
Utvikler
Send epost
Knut Ringheim Lunde
Knut Ringheim Lunde
Utvikler
Send epost
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Utvikler
Send epost
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.