Nå oppgraderes HMSREG

98
%
av kundene er nå i nye HMSREG
Illustrasjon: Sirkel med fylt farge prosent visning

Nyheter

Alle kunder og brukere samles nå i nye HMSREG med større fokus på kjernefunksjonalitet og effektivisering i en enkeltstående løsning.
Hva betyr dette for deg?