HMSREG og integrasjon mot eksterne løsninger og registre

Ved hjelp av integrasjoner/API mot offentlige og private registre samler HMSREG informasjon fra flere kilder og knytter dette opp mot leverandører og mannskap som er registrert inn på prosjektene.

Sammenstilling av viktig informasjon om leverandørenes status, aktivitet og kvalifikasjoner i samme grensesnitt gjør det enklere for prosjektledelsen å følge opp og etterleve kravene som stilles i lover, forskrift og egne seriøsitetsbestemmelser.

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss