Nye HMSREG

I hmsreg.com vil det være lettere å jobbe effektivt både som kunde/eier av løsningen og som underleverandør på prosjekter.

Kunder/eiere av HMSREG jobber i egen løsning der de tilrettelegger i henhold til egne kontraktkrav og spesifiksjoner:

 • Oppretter prosjekt
 • Bygger leverandørhierarki
 • Bygger mannskapsliste
 • Følger opp passeringer og hendelser
 • Starter innregistreringer
 • Starter seriøsitetskontroller
Illustrasjonen viser de to inngangene til HMSREG.com. Oppdragsgivere vil logge inn i egen kundeløsning (kunde.hmsreg.com). Underleverandører vil logge inn i portal.hmsreg.com, der de finner alle sine prosjekter.
Illustrasjonen viser de to inngangene til HMSREG.com. Oppdragsgivere vil logge inn i egen kundeløsning (kunde.hmsreg.com). Underleverandører vil logge inn i portal.hmsreg.com, der de finner alle sine prosjekter.

Underleverandører inviteres inn i HMSREG Portal der de får tilgang til all sin aktivitet, uavhengig av prosjekter eller oppdragsgiver:

 • Svarer ut innregistreringer
 • Svarer ut seriøsitetskontroller
 • Oversikt leveranser
 • Oversikt HMS-kort
 • Oversikt mannskapslister
 • Oversikt passeringer

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss