Fase 1: Informasjon

Informasjon til kunder og brukere om oppgradering til ny versjon.

Aktiviteter:

  • Lanserer nettside med informasjon om oppgraderingen via nyhetsbrev
  • Inviterer til frokostseminar for å vise oppgradert versjon

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss