Tidsplan for oppgradering

Oppgraderingen gjøres kunde for kunde. Kunder som tar i bruk HMSREG gjennom høsten 2021 starter direkte i nye HMSREG. Oppgraderingsløpet starter med de minst komplekse kundene, mens kundene som har speilingsløsninger seg imellom (byggherre-entreprenør) flyttes mest mulig samlet mot slutten av oppgraderingsløpet.

Illustrasjonen viser overordnet timing for oppgraderingen. Oppsettet er tentativt.
Oppstart av ny fase vil gjennomføres så snart foregående har gitt tilstrekkelig gode resultater.

Beskrivelse av kundegruppene:

Kundegruppe A:

Kunder uten spesialtilpasninger eller speilingsløsning mellom byggherre-entreprenør og med et fåtall prosjekter.

Kundegruppe B:

Kunder med noe spesialtilpasninger.

Kundegruppe C:

Kunder med spesialtilpasninger og/eller speilingsløsninger mellom byggherre-entreprenør.

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss