Fase 3: Oppgradering av HMSREG for kunden

Kundedatabasen flyttes innenfor en begrenset tidsperiode.

Aktiviteter:

  • Påminnelse til alle brukere om gjennomført oppgradering og lenker til pålogging
  • Oppfordring til rask kontroll av at brukertilgang og prosjekter er på plass
  • Tilbakemelding ved feil eller mangler

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss