Kompetanseregister

HMSREG har lagt til rette for at underleverandører kan knytte opp sertifikater og kompetansebevis mot HMS-kortet hos egne ansatte. Dette gjøres én gang, og vil deretter ligge tilgjengelig på alle prosjekter i HMSREG, uavhengig av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver på prosjektene i HMSREG vil ha mulighet til å se oversikt over sertifikater og utløpsdato for mannskap og hvorvidt disse er verifisert av arbeidsgiver. Oppdragsgiver har ikke mulighet til å oppdatere denne informasjonen for sine underleverandører.

Kompetanseregisteret inneholder primært sertifisert sikkerhetsopplæring, nasjonale kompetansebevis og overordnet nivå for dokumentert sikkerhetsopplæring.

Vernerunde

Systematisk kontroll på byggeplass ved hjelp av sjekklister.
Les mer
Ta kontakt

RUH

Rapportering, evaluering og behandling av uønskede hendelser.
Les mer
Ta kontakt

Seriøsitetskontroller

Systematisk oppfølging av påseplikt eller prosjektets kontraktkrav.
Les mer
Ta kontakt

Skreddersydde API’er

Hent ut trender og statistikk fra HMSREG til egne datavarehus eller dashboard via REST-API.
Les mer
Ta kontakt

HMSREG Portal for underleverandør

UE administrerer sine leveranser i HMSREG på tvers av oppdragsgivere.
Les mer
Ta kontakt

HMSREG Portaladministrator

Tilgang til all aktivitet for eget foretak for oversikt og bistand på tvers av regioner og prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss