HMSREG AS er med på å skape en bærekraftig byggebransje med seriøse leverandører og like konkurransevilkår
31
.
10
2022
HMSREG som innovativ offentlige anskaffelse
HMSREG er i godt selskap som en av 25 innovative offentlige anskaffelser som ble trukket fram av Leverandørutviklingsprogrammet, LUP. Foto: Håkon Mæland/MLandPictures

Enklare att vara seriös

De flesta byggherrar och huvudentreprenörer inom bygg och anläggning har bestämmelser och riktlinjer för att motverka osund konkurrens och oseriösa leverantörer.I tillägg finns det lagar och förordningar och krav på leverantörerna som skall följas i ett projekt.HMSREG säkerställer att ingen av dessa missas eller glöms bort i en hektisk projektvardag. I praktiken sker detta genom inhämtning och sammanställning av viktig leverantörs- och personalinformation tillsammans med digitalisering av relaterade arbetsprocesser.

HMSREG ger en relevant översikt över nyckeltal och statistik för både enstaka projekt och företagets totala aktivitet.Den senaste versionen av HMSREG är ett helt nyutvecklat system, baserat på ny arkitektur, som erbjuder interaktion mellan byggherre och entreprenör, en bättre och mer dynamisk företagsstruktur samt förbättrade rapporteringsmöjligheter.