Anleggsarbeider

Accesskontroll

HMSREG ersätter inte system för accesskontroll

Ett av syftena med HMSREG är att ge en översiktöver personal och leverantörer på olika projekt och byggarbetsplatser. Det kanvara allt från stora byggprojekt med flera hundra aktiva personal, till exempelbyggande av en motorväg eller en järnvägssektion, till ett litetunderhållsarbete med målning av en vägg på en skola. Vissa projekt har storsäkerhet och kontroll med stängsel och grindar, andra sker mitt i den dagligaaktiviteten på ett vårdhem eller en skola. Alla dessa projekt måste ha enöversikt öer leverantörer och personale, men de specifika behoven relateradetill accesskontroll är olika.

I många projekt är huvudentreprenören ellerpersonen som ansvarar för samordningen ansvarig för det accesskontrollsystemsom ska användas. Detta är en naturlig följd av det ansvar de har för kontrollen av byggarbetsplatsen.

HMSREG måste kunna användas och ge en översikt oavsett om olika system används. Detta har varit en viktig anledning till att HMSREG i ett tidigt skede intog en principiell ståndpunkt att vi inte ska vara en leverantör av accesskontroll. För att kunna samla information om alla klientprojekt måste vi kunna samla passagedata från de olika systemer som styrs från byggarbetsplatsen.

API för integration till HMSREG

HMSREG har underlättat integrationen genom att skapa ett öppet gränssnitt (REST API) som är öppet för alla som har system för accesskontroll. HMSREG tar inte betalt för att använda detta API. Nya leverantörer kan kontakta support@hmsreg.no för att komma åt API-et. Det finns all nödvändig dokumentation och testdata för att leverera passeringsdata till HMSREG.

Kobling av adgangskontroll mot HMSREG på et prosjekt

Koblingen skjer ved at:

  • Oppdragslokasjonen opprettes i HMSREG. Systemet genererer da et automatisk HMSREG-nummer
  • Dette nummeret kan legges direkte inn i en del adgangskontroll-systemer for å opprette kobling. Vi anbefaler at dette alltid skjer på grunnlag av en generell fullmakt fra systemeier til leverandøren av adgangskontrollsystemet.
  • Andre leverandører krever en fullmakt for hvert prosjekt. Det er da leverandøren som legger inn HMSREG-nummeret og foretar koblingen på grunnlag av signert fullmakt fr systemeier. Mal for fullmakt finnes i brukerstøtte-delen av HMSREG. Denne fylles ut og sendes til support@hmsreg.no. Koblingen opprettes normalt på en til to dager.

Oversikt over leverandører som har kobling til HMSREG

Dette er en alfabetisk oversikt over leverandører som har gjort avtale med Omega om kobling av sitt system til HMSREG. Nye leverandører kan ta kontakt med support@hmsreg.no for å komme på lista.

Integrasjoner og samarbeidspartnere

HMSREG henter informasjon fra ulike kilder fordi de har informasjon som gir grunnlag for å kontrollere at forskrifter og kontraktskrav blir etterlevd. Dette gir også en god basisinformasjon i arbeidet med å sikre at det er seriøse leverandører som blir benyttet i bygge- og anleggsvirksomheten til en byggherre eller en entreprenør.

En del av dette arbeidet er å sikre at alle mannskaper er forsynt med gyldige HMS-kort som ikke blir misbrukt. Dette er den enkelt arbeidsgivers ansvar å følge opp, men hovedentreprenør og byggherre har et ansvar for å se til at dette skjer. Innhenting av informasjon som kan vises knyttet til leverandører og mannskaper på et prosjekt, er nødvendig for å få dette til i praksis i en travel prosjekthverdag.

HMSREG henter data fra ulike kilder og i et samarbeid med viktige aktører:

Arbeidstilsynet

HMSREG bygger på arbeidstilsynets HMS-kort ordning og alle kort som benyttes til inn- og utpasseringer på prosjekter i HMSREG blir sjekket regelmessig, normalt flere ganger ukentlig. HMS-kort ordningen forvaltes av TIETO EVRY. Se mer under.

HMSREG henter også ut informasjon fra Arbeidstilsynets oversikt over godkjente renholdsbedrifter slik at det kan sjekkes at de som utfører renholdsoppdrag er på denne listen.

TIETO EVRY

TIETO EVRY forvalter Arbeidstilsynets ordninger for HMS-kort, og grensesnitt mot HMSREG gjør det mulig å hente ut informasjon om gyldigheten til HMS-kort.

Grensesnittet gir mulighet for kontinuerlige sjekker av alle aktuelle HMS-kort løpende gjennom prosjektets levetid, både på byggeplasser og vedlikeholdsoppdrag, og har medvirket til en betydelig reduksjon i misbruk av HMS-kort.

StartBANK

StartBANK er en kvalifikasjonsordning for bygge- og anleggsbransjen. Ordningen ble etablert gjennom et bransjesamarbeid i 2005, eies i dag av Byggenæringens Landsforbund og drives av Achilles. Gjennom innsamling av dokumentasjon på viktige seriøsitetskriterier, forenkler StartBANK arbeidet med å velge riktige leverandører.

For å forenkle arbeidet med leverandørkvalifikasjon, viser StartBANK et enkelt kvalifikasjonssymbol som viser en samlet overordnet status for en leverandør. Denne statusen er resultatet av et filter som kontrollerer et sett med leverandørkriterier i forhold til definerte grenseverdier. Risiko markers som trafikklysmarkering (grønn, gul, rød) sammen med forklaring på hvilke kriterier som eventuelt gjør at en leveradør framstår som gul eller rød.

Disse symbolene med forklaringer overføres til HMSREG og vises i leverandøroversikten på det enkelte prosjektet og i prosessen for innregistrering/godkjenning av nye leverandører. Ved å vise StartBANK informasjon i HMSREG, får StartBANK brukerne lett tilgang til relevant informasjon, og de kan gå direkte til utfyllende informasjon om leverandøren i StartBANK.

Brønnøysundsregisterne

HMSREG henter hver natt informasjon fra Enhetsregisteret. Dette benyttes slik at ingen virksomheter registreres i systemet, men søkes fram via navn eller organisasjonsnummer. Sammen med grunnleggende informasjon om virksomheten, gir det også informasjon om selskapsform, spesielt om en virksomhet er Norsk utenlandsk foretak eller enkeltpersonsforetak. Gjennom denne informasjonen kan vi også vise om en virksomhet er registrert som bemanningsforetak og virksomhetens alder.

CoBuilder

Gjennom grensesnitt mot CoBuilder viser HMSREG om en leverandør har abonnement på CoBulider Collaborate/ProductXchange stoffkartotek. Dette gir en indikasjon på sikker håndtering av giftige stoffer.

Adgangskontrollsystemer

HMSREG har integrasjoner som henter passeringsdata fra en rekke adgangskontrollsystemer. Les mer om det lenger opp på siden.

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.