Anleggsarbeider

Leverandør (UE) i HMSREG

HMSREG gjør det enklere

Det stilles store krav til dokumentasjon av seriøsitet for et selskap som skal være leverandør på et byggeprosjekt. Disse kravene er i stor grad lovpålagte gjennom mellom annet Byggherreforskriften og påseplikten, men kommer også fra seriøsitetsanbefalinger som har blitt utarbeidet av bransjen og som ofte blir speilet i byggherrens kontraktsbestemmelser. Hovedentreprenør eller samordningsansvarlig har selvsagt et særlig ansvar for ansvar for at disse bestemmelsene blir fulgt opp i praksis, men det ligger også et ansvar på den enkelte leverandør for at kravene og forpliktelsene etterleves. Derfor kan en god samhandling både forbedre og forenkle oppfølgingen. Bruk av HMSREG gjør det derfor enklere for den enkelte leverandør å ivareta sine forpliktelser.

HMSREG er et elektronisk verktøy for mannskapsregistrering og oppfølging av leverandører i prosjektfasen på et bygge- eller anleggsprosjekt. Systemet bidrar til en enklere registrering av mannskap, og gir en bedre oversikt over hvem som befinner seg på prosjektet til enhver tid. Systemet har ingen kostnader for leverandør/underentreprenør (UE), og muliggjør store besparelser da informasjonen kan gjenbrukes på nye prosjekter.

Bruk av HMSREG

HMSREG bidrar mellom annet ved å:

 • generere løpende oppdatert samordningsliste på prosjekt.
 • dokumentere status på gjennomføring av obligatorisk sikkerhetsopplæring, både web-basert opplæring og lokal sikkerhetsgjennomgang.
 • gi oversikt over nasjonalitet og språk for den enkelte.
 • kontrollere HMS-kort i sanntid. Systemet gir også informasjon om når kortene må fornyes, og oversikt på bruken av det enkelte kort.
 • dokumentere arbeidsgivers bekreftelse på kompetanse og sertifikater.
 • tilrettelegge for forhåndsregistrering. Leverandør/UE fylle ut, laste opp og sende inn registreringen med nødvendig dokumentasjon før ankomst.
 • sjekke HMS-kortet til utenlandske arbeidstakere.
 • dokumentere StartBANK status.

Hvordan komme i gang

HMSREG er ikke en kvalifikasjonsordning som StartBANK, men et oppfølgingssystem for gjennomføringsfasen i prosjektene. Det betyr at en leverandør som skal være UE eller levere bemanning til et prosjekt, blir invitert inn i prosjektets HMSREG-sider. Dette skjer normalt gjennom den leverandøren en skal gjøre oppdrag for eller av hovedentreprenøren.

Samtidig får du som leverandør i HMSREG tilgang til en egen liten Mitt Selskap database der din nøkkelinformasjon som for eksempel mannskapslister som du laster opp, automatisk blir lagret og gjort tilgjengelig for deg slik at du kan gjenbruke informasjonen på nye prosjekter.

Når du har logget deg på , får du all nødvendig hjelp til bruk av systemet på systemets brukerstøtte-sider.

Hovedentreprenør kan
 • få oversikt over leverandørkjeden på en leveranse og enkelt skrive ut Samordningsskjema.
 • invitere nye leverandører/UE eller bemanningsselskap til innregistrering/ godkjenning.
 • få tilgang til mannskapslister før leveransen finner sted.
 • kontrollere at alt mannskap har gyldige HMS-kort.
 • kontrollere den enkelte leverandørs status i StartBANK.
 • følge opp eventuelle hendelser, for eksempel bruk av ugyldige HMS-kort.
 • gjennomføre og dokumentere tilstedekontroller på prosjektet.
 • forenkle rapportering til byggherre, for eksempel statistikk for andel fagarbeider og lærlinger.
 • følge opp gjennomføring av sikkerhetskurs, sertifikater og dokumentert opplæring.
 • forenkle oppfølging av leverandør/UE og prioritere oppfølging etter behov.
Leverandør/UE kan
 • få oversikt over leverandørkjeden på en leveranse og enkelt skrive ut Samordningsskjema.
 • invitere nye leverandører/UE eller bemanningsselskap til innregistrering/ godkjenning.
 • få tilgang til mannskapslister før leveransen finner sted.
 • kontrollere at alt mannskap har gyldige HMS-kort.
 • kontrollere den enkelte leverandørs status i StartBANK.
 • følge opp eventuelle hendelser, for eksempel bruk av ugyldige HMS-kort.
 • gjennomføre og dokumentere tilstedekontroller på prosjektet.
 • forenkle rapportering til byggherre, for eksempel statistikk for andel fagarbeider og lærlinger.
 • følge opp gjennomføring av sikkerhetskurs, sertifikater og dokumentert opplæring.
 • forenkle oppfølging av leverandør/UE og prioritere oppfølging etter behov.
Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.