Superbruker for underentreprenør

En Superbruker har samlet oversikt for alle prosjekter, all aktivitet og alle mannskapslister for foretaket. Pris kr. 89,- pr. bruker pr. måned.

Dette gir deg mulighet til å ta et overordnet ansvar innenfor egen bedrift i forhold til å følge opp innregistreringer, mannskapslister og hendelser for egne ansatte, samt hjelpe kollegaer som er invitert inn på konkrete prosjekter. Som superbruker for din bedrift gjør du en viktig jobb for å sikre etterlevelse og bedre oppfølging av prosjektene og ivaretagelse av krav fra dine oppdragsgivere.​

Sentraliser all oppfølging av arbeidet for ledere og HMS-K ansvarlige i HMSREG som Superbruker for underentreprenør (tidligere kalt Portaladministrator).

Bestill abonnement

En Superbruker for underentreprenør kan selv følge opp eller støtte egne prosjekter med følgende:

  • Svare ut «UE-innregistrering» med prosjektets krav til påkrevet informasjon om foretak og mannskap
  • Holde Mitt selskap med HMS-kort oversikt og andre grunndata oppdatert for gjenbruk i UE-Innregistreringer og mannskapslister ute på prosjekt
  • Oversikt over utløpsdato for alle HMS-kort i foretaket
  • Tilgang til oversiktslister for alle foretakets prosjekter
  • Ajourhold av mannskapslister på tvers av prosjekter for foretaket
  • Svare ut krav i seriøsitetskontroller eller kontroll av lønns- og arbeidsforhold du er invitert inn til
  • Invitere inn kollegaer til prosjekter de skal ha ansvar for
  • Initiere UE-innregistrering for egne underleverandører på foretakets ulike prosjekter
  • Vedlikeholde kompetanseoversikt for ditt mannskap
  • Sende SMS til eget mannskap
Mal for fullmakt i forbindelse med abonnement som portaladministrator

Delte filer

Del og oppdater dokumenter underveis i prosjektet
Les mer
Ta kontakt

Miljø - utslipp og avfall

Sammenstill informasjon om bedriftens tiltak for avfallsminimering og redusert klimaavtrykk
Les mer
Ta kontakt

Seriøsitetskontroller

Systematisk oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, påseplikt eller prosjektets kontraktkrav.
Les mer
Ta kontakt

Vernerunde

Systematisk kontroll på byggeplass ved hjelp av sjekklister.
Les mer
Ta kontakt

RUH

Rapportering, evaluering og behandling av uønskede hendelser.
Les mer
Ta kontakt

Kompetanseregister

Knytt opp sertifikater og kompetanse mot HMS-kortet hos egne ansatte for gjenbruk i prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Skreddersydde API’er

Hent ut trender og statistikk fra HMSREG til egne datavarehus eller dashboard via REST-API.
Les mer
Ta kontakt

Rammeavtaler

Følg opp aktivitet på tvers av eiendommer og lokasjoner
Les mer
Ta kontakt

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.