HMSREG Portal for underleverandør

HMSREG portal gir underleverandører en samlet oversikt over mannskap og leveranser, uavhengig av prosjekt og oppdragsgiver. Her kan UE svare ut innregistreringer og seriøsitetskontroller, og få en samlet oversikt over all aktivitet for firmaet sitt.

Du kan ikke selv registrere deg i HMSREG Portal, men må inviteres inn av oppdragsgiver/byggherre eller en kollega som allerede har tilgang. Det er kostnadsfritt for UE å benytte HMSREG Portal for de prosjektene de er invitert inn på.

I HMSREG Portal kan du:

  • Se alle prosjekter du er invitert inn på, uavhengig av oppdragsgiver
  • Holde HMS-kort oversikten oppdatert med grunndata for gjenbruk i mannskapslister ute på prosjekt
  • Følge innregistreringer og seriøsitetskontroller eller kontroll av lønns- og arbeidsansvarlig der du er ansvarlig
  • Invitere inn dine kollegaer eller underleverandører
  • Søke i mannskapslister på tvers av prosjekter for dine ansatte
  • Finne oversiktslister på tvers av prosjekter
  • Vedlikeholde kompetanseoversikt for ditt mannskap

Leverandører og aktivitet på alle prosjekter og lokasjoner

Hvem leverer til hvem, status på StartBANK, Bemanningsbyrå eller NUF.
Les mer
Ta kontakt

HMSREG Portaladministrator

Tilgang til all aktivitet for eget foretak for oversikt og bistand på tvers av regioner og prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Mannskaper og kvalifikasjoner

Prosjektets mannskap totalt, status for HMS-kort og kvalifikasjoner.
Les mer
Ta kontakt

Kompetanseregister

Knytt opp sertifikater og kompetanse mot HMS-kortet hos egne ansatte for gjenbruk i prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Oversiktslister for full oversikt

Oversiktsliste for byggeplassen, porteføljen eller virksomheten.
Les mer
Ta kontakt

Samordningsskjema med ett tastetrykk

Kjapp oppdatering av samordningsskjema basert på de siste bevegelsene i prosjektet.
Les mer
Ta kontakt

Oppfølging av hendelser knyttet til seriøsitet

Varsling og hjelp til å følge opp uregelmessigheter i prosjektet.
Les mer
Ta kontakt

«Til stede»-kontroller bidrar til økt fokus på HMS og sikkerhet

Systematiserte stikkprøver på byggeplassen.
Les mer
Ta kontakt

Trender og statistikk for rapportering

Hent ut nøkkeltall til prosjektrapporter eller virksomhetsrapportering.
Les mer
Ta kontakt

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss