HMSREG

HMSREG leverer spesialiserte skybaserte løsninger for  å hjelpe den enkelte virksomhet med å forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet for å bidra til rettferdig konkurranse. Vi kan også bistå i arbeidet med å ta løsningene i bruk og bli en bærekraftig leverandør.

Vi tror at den beste oppfølgingen av seriøsitetskrav, inkudert et anstendig arbeidsliv skjer i et samarbeid mellom byggherre og gode entreprenører med involvering og bruk av effektive prosesser.

I HMSREG legger vi vekt på at det skal være enklere å være seriøs. Det benyttes informasjon fra offentlige og private samarbeidspartnere gjennom integrasjoner, samt fra aktører som tilbyr adgangskontroller. Dette gir prosjektene et godt utgangspunkt for oppfølging.

HMSREG leverer tjenester til to hovedmålgrupper:

  • Oppdragsgivere, byggherrer eller hovedentreprenører som oppretter og følger opp prosjekter, inviterer inn underleverandører og henter ut rapporter via egen kundeløsning.
  • Leverandører /underleverandører som svarer ut innregistreringer og får oversikt over egen aktivitet via HMSREG Portal.
HMSREG
Få kontroll over alle mannskaper og ivareta egne og offentlige krav til seriøsitet.
Les mer
HMSREG for underleverandører
Forenkle eget arbeid som underleverandør og få økt kontroll over egne mannskaper.
Les mer
Tilleggsmoduler i HMSREG
Ekstra moduler for din bedrifts oppfølging og etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår, helse, miljø og sikkerhet.
Les mer
Kurs og opplæring
Kom i gang med HMSREG ved hjelp av standardiserte kurs eller kurs basert på indivituelle behov i virksomheten.
Les mer
Rådgivning
Få rask og kvalitativ oppstart og gjennomføring av seriøsitetsarbeid med ekspertstøtte.
Les mer

Samarbeidspartnere og integrasjoner

HMSREG sammenstiller informasjon fra ulike offentlige og private kilder for enklere oppfølging av prosjektene.

Les mer om samarbeidspartnere og integrasjoner

HMSREG erstatter ikke adgangskontrollsystemet

Et av formålene til HMSREG er å gi oversikt over mannskaper og leverandører på tvers av ulike prosjekter og tiltak.

Les mer om Adgangskontroll

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss