HMSREG-teamet samlet i Ølensvåg
HMSREG-teamet samlet i Ølensvåg

Oppgradering av HMSREG

14
.
10
10
2021

I HMSREG har vi sett en kraftig vekst i både kunder og prosjekter det siste året, forteller avdelingsleder Kathrine Steen Andersen. Dette har ført til et økt behov for enklere brukergrensesnitt, samt en generell effektivisering av prosesser i løsningen. Med dette som bakgrunn har utviklerteamet det siste året jobbet med en oppgradert versjon av HMSREG der det er spesielt to viktig endringer:

  • HMSREG Portal etableres for underleverandører for å gjøre det enklere for de som jobber for flere oppdragsgiver og i flere prosjekter. ​
  • HMSREG for Kunde skilles fra prosjektstøtteverktøyet Pims og vil være en enkeltstående løsning. Samtidig oppgraderes det underliggende rammeverket.  
Underleverandører vil få tilgang til alle sine prosjekter via HMSREG Portal. Oppdragsgivere og byggherrer går via sin kundeløsning.

Nye kunder har allerede startet direkte i nye HMSREG gjennom sommeren og høsten.

Frem mot sommeren 2022 vil vi sørge for å oppgradere alle kundene trygt over til nye HMSREG. Det vil legges planer med hver enkelt kunde og både kundens interne brukere og alle inviterte entreprenører/underentreprenører vil få beskjed i god tid om når overgangen gjennomføres.

Alle kundedatabaser knyttet til HMSREG 365/Pims vil overføres med organisasjonsstruktur, leverandørhierarki, mannskapslister og statistikk slik at man umiddelbart kan jobbe videre med prosjektene i den oppgraderte versjonen. For underentreprenører betyr dette at den jobben de allerede har gjort i forhold til å laste opp mannskap og supplere med informasjon blir med videre. Alle underentreprenører vil få en ny brukertilgang direkte mot HMSREG Portal som blir deres ene innlogging fremover, uavhengig av prosjekt eller oppdragsgiver.

Eivind Bakke, daglig leder HMSREG AS

I HMSREG gleder vi oss til å få alle kundene over i denne nye og oppgraderte løsningen. Vi ser spesielt at dette vil ha en stor gevinst for alle underentreprenørene som i dag må forholde seg til både 4 og 5 kundedatabaser, sier daglig leder Eivind Bakke. I tillegg vil byggherrene og hovedentreprenørene kjenne seg igjen, samtidig som de vil oppleve forenkling og forbedring i strukturer som vi har sett har vært utfordrende i HMSREG 365/Pims.

Vi har lagt til rette for et oppgraderingsløp der vi sikrer informasjon til de berørte parter og kontrollert oppgradering av hver enkelt kunde. Samtidig vet vi at vi vil lære underveis og har derfor lagt til rette for at både planer, støttemateriell, tips og oppdatert informasjon vil legges fritt tilgjengelig i en egen seksjon på våre nettsider, HMSREG Oppgradering,  nevner Bakke.

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.