Gå til hovedinnhold
Skjermbilde fra videoen om HMSREG i Skanska
Skjermbilde fra videoen om HMSREG i Skanska

HMSREG gir resultater hos Skanska

26
.
4
4
2021

Skanska er et av verdens ledende selskap innen entreprise og prosjektutvikling. Kristian Brende arbeider som konserndirektør for forretningsområdet spesialister, og er ansvarlig for selskapets arbeid mot arbeidslivskriminalitet – det de i Skanska kaller seriøsitet i byggebransjen.

– Vi er i en bransje som myndighetene har pekt på som en av de mest risikoutsatte for arbeidslivskriminalitet. Det er mange eksempler hvor personer i fagforeningene er blitt truet på livet, hvor arbeidere ikke får den lønnen de skal ha, eller selskap ikke betaler moms og skatt.

Dette er også noe av grunnlaget for at de sammen med Veidekke og AF Gruppen inngikk avtale med Omega om innføring av HMSREG-systemet. Omega er deleier og utvikler av HMSREG.

– HMSREG gir en unik oversikt over hvem som deltar i prosjektene til enhver tid, hvilke bedrifter og hvilke ansatte som er inne. Vi har ikke hatt noen andre systemer så langt som har gitt oss en så god oversikt, sier Brende.

Ifølge Skanska må bransjen samhandle for å løse utfordringene. Bedriftene må forebygge at useriøse og kriminelle kommer inn i prosjektene, byggherrene må etterspør foretak med kvalifikasjoner, kompetanse og ferdigheter, og myndighetene må gi en større tilgang til informasjon, samhandle mellom offentlige etater og registre, og kontinuerlig utvikle og forbedre HMS-kort.

– Det samarbeidet og dialogen vi har hatt med HMSREG de siste årene har bidratt til at vi har utviklet og kontinuerlig forbedret oss. Dette har gjort oss i enda bedre stand til å ta riktige beslutninger, sier Brende.