Illustrasjon av et prosjekt utført av Hent
Illustrasjon av et prosjekt utført av Hent

HENT går for HMSREG-system

15
.
5
5
2020

- Vi bruker mye tid og ressurser på oppfølging av seriøsitetsbestemmelsene i lover og forskrifter, HENTs egne krav og kontraktskrav fra byggherre. Med HMSREG overvåkes dette i sanntid og vi får innsyn i avvik som vi tidligere ikke kunne sjekke eller aktivt måtte søke opp selv, forteller Einar Flakne, fagsjef for HMS i HENT.

HENT utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter for private og offentlige utbyggere, og har hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Ålesund, Bodø, Hønefoss og Horten. I tillegg er firmaene HENT Sverige AB og HENT Danmark AS etablert og har flere store byggeprosjekter under utvikling og oppføring. Hos HENT brukes HMSREG-systemet nå på fire aktive pilotprosjekter, hvorav to er i Oslo og to i Trondheim.

- Pilotprosjektene HENT har satt i gang blir viktige læringsprosjekter som danner grunnlaget for videre implementering. En suksessfaktor vil være at HMSREG ikke oppleves som et ekstra tillegg i prosjektlederens travle hverdag, sier Kathrine Steen Andersen, avdelingsleder for HMSREG, og forteller videre at løsningen må utnyttes i samspill med rutiner og prosesser hos HENT for å bidra til en mer effektiv og oversiktlig hverdag for HENTs ansatte som styrer byggeprosjektene.

Informasjonssystemet HMSREG ble utviklet av programvarebedriften Omega AS i 2017, og hjelper byggherrer og entreprenører til å samarbeide for en ryddig bygg- og anleggsbransje. Systemet bidrar til å skape seriøse leverandører og like konkurransevilkår.

Vi gleder oss over å se at underentreprenørene våre ønsker systemet velkommen. Det er enkelt å registrere og invitere inn i systemet, så sørger de selv for å ta jobben videre. Det har vært lite støy rundt implementeringen, brukerterskelen er lav og det er ikke avansert å lære seg, sier Flakne og viser til at det er viktig for bedriften å både vise og fortelle hvorfor de nå tar i bruk informasjonssystemet:

- Her er ingen skjult agenda. Vi ønsker at vi går sammen for å bli bedre og skape en bedre byggebransje. Markedet er modent for slike løsninger og det er mange som tar i bruk systemet nå.

- HENT var med som en av de aller første entreprenørene i pilotprosjektene da HMSREG ble utviklet, og det er svært gledelig at de nå ønsker å ta dette i bruk på egne prosjekter, sier Andersen. For HENT som har en stor mengde samtidige prosjekter vil HMSREG kunne bidra til en overordnet oversikt for ledelsen, samtidig som erfaring deles på tvers i bedriften, uavhengig av prosjekter og avdelinger.

HENT samler erfaringer fra pilotprosjektene og jobber opp mot en beslutning om implementering av systemet på alle prosjekt. Allerede er systemet ressursbesparende og Flakne mener at om de bruker systemet godt kan de få god nytteverdi på tvers av de rundt 70-80 pågående prosjektene de til enhver tid har. HENT håper at man vil få synergier fra HMSREG som kan forenkle beslutningen i nye innkjøp.

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.