HMSREG for underleverandører

HMSREG Portal er underleverandørens inngangsport for å oppfylle de krav som oppdragsgivere stiller i HMSREG. Det gjelder både for innregistreringer, seriøsitetskontroller samt få oversikt over leveranser man har blitt gitt tilgang til. På denne måten kan kontaktpersonene hos UE1 og UE2 få oversikt over mannskapslister og til stede-værelse for sitt mannskap på tvers av oppdragsgivere. Via Oversikt HMS-kort får man også oversikt over alle HMS-kort som er registrert på foretaket og kan gjenbruke disse i sine leveranser.

HMSREG tilbyr også et superbrukerabonnement for underleverandører som gir ledere eller HMS-K ansvarlige en total oversikt over foretakets aktivitet i HMSREG. Les mer om dette under HMSREG Portaladministrator.

HMSREG for underleverandører (faktaark)

HMSREG Portal for underleverandør

UE administrerer sine leveranser i HMSREG på tvers av oppdragsgivere.
Les mer
Ta kontakt

HMSREG Portaladministrator

Tilgang til all aktivitet for eget foretak for oversikt og bistand på tvers av regioner og prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Kompetanseregister

Knytt opp sertifikater og kompetanse mot HMS-kortet hos egne ansatte for gjenbruk i prosjekter.
Les mer
Ta kontakt

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss