Anleggsarbeider

Adgangskontroll

HMSREG erstatter ikke adgangskontrollsystemet

Et av formålene til HMSREG er å gi oversikt over mannskaper og leverandører på tvers av ulike prosjekter og tiltak. Det kan være alt fra store byggeprosjekter med flere hundre aktive mannskaper, bygging av en motorveiparsell eller en jernbanestrekning til et lite vedlikeholdsarbeid med maling av en vegg på en skole. Noen prosjekter har stor sikkerhet og kontroll med inngjerding av byggeplassen, andre foregår midt i den daglige aktiviteten på et sykehjem. Alle disse prosjektene skal føre oversiktsliste, men de konkrete behovene knyttet til adgangskontroll er ulike.

I mange prosjekter er det hovedentreprenør eller ansvarlig for samordning som har ansvar for adgangskontrollsystemet som skal benyttes. Dette er en naturlig konsekvens av det ansvaret de har for kontroll med byggeplassen.

Dette har vært viktige grunner for at HMSREG allerede tidlig tok et prinsipielt standpunkt til at vi ikke skal være leverandør av adgangskontroll. For å kunne samle informasjon om alle prosjektene til en byggherre, må vi kunne hente inn passeringsdata fra de ulike adgangskontrollsystemene som er i bruk og som slik vi ser det, må styres på byggeplassen.

API for integrasjon til HMSREG

HMSREG har lagt til rette for integrasjon ved å lage et åpent grensesnitt (REST API) som er åpent for alle som har aktuelle adgangskontrollsystemer.

Det har ingen kostnad fra HMSREG å benytte dette API-et.

Nye leverandører kan henvende seg til support@hmsreg.no for å få tilganger til API-et. Der finnes all nødvendig dokumentasjon og test-data for å levere passeringsdata til HMSREG.

Kobling av adgangskontroll mot HMSREG på et prosjekt

Koblingen skjer ved at:

  • Oppdragslokasjonen opprettes i HMSREG. Systemet genererer da et automatisk HMSREG-nummer
  • Dette nummeret kan legges direkte inn i en del adgangskontroll-systemer for å opprette kobling. Vi anbefaler at dette alltid skjer på grunnlag av en generell fullmakt fra systemeier til leverandøren av adgangskontrollsystemet.
  • Andre leverandører krever en fullmakt for hvert prosjekt. Det er da leverandøren som legger inn HMSREG-nummeret og foretar koblingen på grunnlag av signert fullmakt fr systemeier. Mal for fullmakt finnes i brukerstøtte-delen av HMSREG. Denne fylles ut og sendes til support@hmsreg.no. Koblingen opprettes normalt på en til to dager.

Oversikt over leverandører som har kobling til HMSREG

Dette er en alfabetisk oversikt over leverandører som har gjort avtale med Omega om kobling av sitt system til HMSREG. Nye leverandører kan ta kontakt med support@hmsreg.no for å komme på lista.

Integrasjoner og samarbeidspartnere

HMSREG henter informasjon fra ulike kilder fordi de har informasjon som gir grunnlag for å kontrollere at forskrifter og kontraktskrav blir etterlevd. Dette gir også en god basisinformasjon i arbeidet med å sikre at det er seriøse leverandører som blir benyttet i bygge- og anleggsvirksomheten til en byggherre eller en entreprenør.

En del av dette arbeidet er å sikre at alle mannskaper er forsynt med gyldige HMS-kort som ikke blir misbrukt. Dette er den enkelt arbeidsgivers ansvar å følge opp, men hovedentreprenør og byggherre har et ansvar for å se til at dette skjer. Innhenting av informasjon som kan vises knyttet til leverandører og mannskaper på et prosjekt, er nødvendig for å få dette til i praksis i en travel prosjekthverdag.

HMSREG henter data fra ulike kilder og i et samarbeid med viktige aktører:

Arbeidstilsynet

HMSREG bygger på arbeidstilsynets HMS-kort ordning og alle kort som benyttes til inn- og utpasseringer på prosjekter i HMSREG blir sjekket regelmessig, normalt flere ganger ukentlig. HMS-kort ordningen forvaltes av TIETO EVRY. Se mer under.

HMSREG henter også ut informasjon fra Arbeidstilsynets oversikt over godkjente renholdsbedrifter slik at det kan sjekkes at de som utfører renholdsoppdrag er på denne listen.

TIETO EVRY

TIETO EVRY forvalter Arbeidstilsynets ordninger for HMS-kort, og grensesnitt mot HMSREG gjør det mulig å hente ut informasjon om gyldigheten til HMS-kort.

Grensesnittet gir mulighet for kontinuerlige sjekker av alle aktuelle HMS-kort løpende gjennom prosjektets levetid, både på byggeplasser og vedlikeholdsoppdrag, og har medvirket til en betydelig reduksjon i misbruk av HMS-kort.

StartBANK

StartBANK er en kvalifikasjonsordning for bygge- og anleggsbransjen. Ordningen ble etablert gjennom et bransjesamarbeid i 2005, eies i dag av Byggenæringens Landsforbund og drives av Achilles. Gjennom innsamling av dokumentasjon på viktige seriøsitetskriterier, forenkler StartBANK arbeidet med å velge riktige leverandører.

For å forenkle arbeidet med leverandørkvalifikasjon, viser StartBANK et enkelt kvalifikasjonssymbol som viser en samlet overordnet status for en leverandør. Denne statusen er resultatet av et filter som kontrollerer et sett med leverandørkriterier i forhold til definerte grenseverdier. Risiko markers som trafikklysmarkering (grønn, gul, rød) sammen med forklaring på hvilke kriterier som eventuelt gjør at en leveradør framstår som gul eller rød.

Disse symbolene med forklaringer overføres til HMSREG og vises i leverandøroversikten på det enkelte prosjektet og i prosessen for innregistrering/godkjenning av nye leverandører. Ved å vise StartBANK informasjon i HMSREG, får StartBANK brukerne lett tilgang til relevant informasjon, og de kan gå direkte til utfyllende informasjon om leverandøren i StartBANK.

Brønnøysundsregisterne

HMSREG henter hver natt informasjon fra Enhetsregisteret. Dette benyttes slik at ingen virksomheter registreres i systemet, men søkes fram via navn eller organisasjonsnummer. Sammen med grunnleggende informasjon om virksomheten, gir det også informasjon om selskapsform, spesielt om en virksomhet er Norsk utenlandsk foretak eller enkeltpersonsforetak. Gjennom denne informasjonen kan vi også vise om en virksomhet er registrert som bemanningsforetak og virksomhetens alder.

CoBuilder

Gjennom grensesnitt mot CoBuilder viser HMSREG om en leverandør har abonnement på CoBulider Collaborate/ProductXchange stoffkartotek. Dette gir en indikasjon på sikker håndtering av giftige stoffer.

Adgangskontrollsystemer

HMSREG har integrasjoner som henter passeringsdata fra en rekke adgangskontrollsystemer. Les mer om det lenger opp på siden.

Kontakt

Ønsker du å høre mer om HMSREG eller diskutere veien videre med oss?

Kontakt oss