HMSREG AS er med på å skape en bærekraftig byggebransje med seriøse leverandører og like konkurransevilkår
4
.
5
2023
Vigo IKS seksjon Samferdsel har tildelt kontrakt til HMSREG AS
Tidlig i 2022 startet Vigo IKS arbeidet med å etablere et felles oppfølgingssystem for Byggherre-HMS og seriøsitet, og i september 2022 ble konkurransen lyst ut. Nå er kontrakten inngått, og HMSREG AS blir leverandør.
Fra venstre: Hilde Benno Vaage (Vigo IKS), Marianne Ramdal Nesset (Vigo IKS), Øystein Berge-Olsen (HMSREG AS), Øystein Reppesgård (Vigo IKS), Kathrine Steen Andersen, Anne Johnsrud (Afry), Anne Marit Langedal (Afry), Audhild Rygg og Eivind Bakke (HMSREG AS).

Enklere å være seriøs

De fleste større oppdragsgivere har seriøsitetsbestemmelser i sine kontrakter. I tillegg setter byggherreforskrift og påseplikt viktige krav til prosjektenes gjennomføring. HMSREG sikrer at disse forpliktelsene ikke blir glemt i en travel prosjekt-hverdag. I praksis skjer det gjennom innhenting og sammenstilling av viktig leverandør- og mannskaps-informasjon sammen med digitalisering av relaterte arbeidsprosesser. HMSREG gir viktig oversikt over nøkkelstatistikk for både enkeltprosjekter og selskapets totale aktivitet.

HMSREG365 er en nyutvikling av dagens versjon av systemet med helt ny arkitektur som gir mulighet med samhandling mellom byggherre og entreprenør, en bedre og mer dynamisk selskapsstruktur og bedre rapporteringsmuligheter.